09 de maig, 2012

Dimecres Grocs a Miravet. Novena Plantada


Contra les retallades de Wert-Rigau
dissabte, 12M MANIFESTACIÓContra les retallades del Govern Central
i la Generalitat
dimarts, 22M, VAGA A L'ENSENYAMENT